ریاضی کنکور تجربی نظام جدید

ریاضی کنکور تجربی نظام جدید

ریاضی کنکور

درس ریاضی یکی از دروس مهم اختصاصی رشته تجربی و ریاضی می باشد.

در کنکور تجربی تعداد سوالات ریاضی ۳۰ تا بوده و مدت زمان پاسخگویی به آنها ۴۷ دقیقه می باشد.

در کنکور ریاضی تعداد سوالات ریاضی ۵۵ سوال می باشد که باید در مدت زمان ۸۵ دقیقه پاسخ داده شوند.

ضریب درس ریاضی بسته به زیر گروه رشته ی انتخابی شما در رشته ریاضی، ۳و۴ و در رشته تجربی، ۲،۳و۴ می باشد.

 میزان و درصد و پاسخگویی درس ریاضی در کنکور سراسری ۹۸ رشته تجربی

صفر درصد و کمتر: تعداد ۲۷۰،۷۹۴ نفر یعنی شما با پاسخ صحیح به تنها یک سوال از بیشتر از ۲۷۰ هزار نفر از داوطلبان کنکور پیشی خواهید گرفت.

بین ۱ تا ۳۰ درصد: تعداد ۲۵۹،۹۴۹ نفر

بین ۳۰ تا ۶۰ درصد: تعداد ۳۷،۴۷۸ نفر

بین ۶۰ تا ۹۰ درصد: تعداد ۶،۸۲۴ نفر

بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد: تعداد ۴۳۹ نفر  از این تعداد ۴۴ نفر درس فیزیک را به طور کامل پاسخ داده و موفق به کسب درصد ۱۰۰ شده اند. از این ۴۴ نفر تنها ۲۷ نفر جزء رتبه های زیر ۱۰۰۰ بوده اند.

میانگین درصد ریاضی کل داوطلبان کنکور سال ۹۸ تجربی ۷/۶ درصد است.

میانگین درصد ریاضی رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکور تجربی: به طور تقریبی ۲۳ درصد می باشد.

!!از بین رتبه های زیر ۱۰۰۰ در کنکور تجربی ۱۳ نفر درصدی کمتر از ۵۰ درصد در درس ریاضی داشته اند.

 سوالات کنکور

درس ریاضی همواره با نام مسئله و حل‌کردن همراه بوده است؛ تسلط در این درس نیاز به تمرین حل کردن و تست زدن بسیار زیاد دارد. در کنار مطالعه مفاهیم و فرمول های مرتبط با درس ریاضی تست های تالیفی سنجش و کنکور سراسری سال های گذشته را فراموش نکنید.

دانستن تعداد سوالات طرح شده از هر فصل در کنکور سراسری به پاسخگویی آن درس کمک خواهد کرد. دانستن بودجه بندی به شما برای شناخت فصل های تست خیز تر کمک خواهد کرد.

برای مثال در کنکور سراسری تجربی سال ۹۸ تعداد سوالات درس ریاضی به شرح زیر بوده است.

فصل های هندسه، مثلثات، حد و پیوستگی، مشتق از بیشترین تعداد سوالات برخوردار بوده اند. یعنی هر فصل ۴ سوال

فصل معادله و نامعادله نسبتا از تعداد سوالات زیادی برخوردار بوده و ۳ سوال را به خود اختصاص داده است.

فصل های توابع، تابع نمایی و لگاریتمی، کاربرد مشتق، احتمال هر کدام ۲ سوال را به خود اختصاص داده اند.

فصل های مجموعه الگو دنباله، شمارش بدون شمردن، آمار هرکدام ۱ سوال را به خود اختصاص داده و کمترین تعداد سوالات را داشته اند.

بهتر است که فصل های مرتبط با هم به طور پشت سر هم خوانده شود.

برای مثال ابتدا فصل حد و پیوستگی سپس مشتق و بعد از آن کاربرد مشتق را بخوانید!! بقیه فصل های مرتبط با هم را پیدا کرده و به همین ترتیب پشت سر هم مطالعه کنید.

کسب درصد مطلوب در درس ریاضی نیازمند دانستن تکنیک های این درس، فرمول های مهم درس ریاضی و حل تست های استاندارد در هر مبحث می باشد. بدیهی است هرچه تکرار و تمرین بیشتر باشد، احتمال موفقیت بالاتر خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
به بالای صفحه بردن