عربی حرف آخر

عربی جامع حرف آخر – استاد واعظی برای سه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نظام جدید به صورت ترکیبی و بر اساس نقشه راه توسط استاد واعظی تدریس شده است.

ویژگی های بارز عربی دهم، یازدهم و دوازدهم حرف آخر
دانش آموزان و داوطلبان کنکور نظام جدید می توانند با عربی دهم، یازدهم و دوازدهم حرف آخر برای دوره نظام جدید سه پایه را به صورت آموزشی و کنکوری مطالعه کنند و درصد بسیار بالای در عربی کنکور کسب کنند.

توجه: این پکیج جامع بوده و برای دانش آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم در یک پکیج آموزش داده شده و به صورت موضوعی یا سال به سال نداریم.

سبد خرید
به بالای صفحه بردن