فیزیک حرف آخر

ویژگی های منحصر به فرد فیزیک جامع حرف آخر
در فیزیک حرف آخر برای هر کدام از مباحث فیزیک یک الگوی کاربردی آموزش داده می شود که مجموع الگوها به تعداد انگشتان دست نمی رسد و شما می توانید فقط با چند الگوی عملی و کاربردی در کمترین زمان و هزینه به درصد ۱۰۰ در فیزیک کنکور برسید. به عنوان مثال در مبحث بسیار سنگین و سخت حرکت شناسی شما می توانید فقط با الگوی V-T سوالات این مبحث در کنکور را جواب بدهید. این در حالی است که در کتاب درسی برای این بخش بیش از ۱۰ فرمول گفته شده است و در کتاب های کمک کنکور دیگر در این زمینه این فرمول ها به ۴۰ فرمول گسترش پیدا کرده است. بنابراین می توانید با تکیه بر روش های نوین آموزشی در قالب الگوسازی و تصاویر سه بعدی در فیزیک حرف آخر مشکلات آموزشی خود را مرتفع کنید و از همین حالا خودتان را جزء برترین ها ببیند.

بودجه بندی درس فیزیک برای گروه تجربی
برای رشته تجربی از درس فیزیک ۳۰ تست اختصاص داده می شود که دارای ضریب ۲ و زمان پیشنهادی برای آن ۳۷ دقیقه می باشد.

بودجه بندی درس فیزیک برای گروه ریاضی ، فنی
برای رشته ریاضی از درس فیزیک ۴۵ سوال اختصاص داده شده که برای زیر گروه اول و دوم دارای ضریب ۳ و برای زیرگروه سوم دارای ضریب ۲ می باشد و همچنین زمان پیشنهادی برای آن ۵۵ دقیقه است.

پکیج فیزیک جامع حرف آخر – دهم ، یازدهم و دوازدهم شامل
فیزیک دهم حرف آخر – فصل ۳ – ویژگی مواد

فیزیک دهم حرف آخر – فصل ۱و۲و۴ – بجز ویژگی مواد

فیزیک یازدهم حرف آخر

فیزیک دوازدهم حرف آخر – نوسان

فیزیک دوازدهم حرف آخر – سینماتیک

فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک

فیزیک دوازدهم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای

◊ به همراه پکیج، کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.

سبد خرید
به بالای صفحه بردن