,

ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر

۱,۲۹۰,۰۰۰تومان

 • 7 حلقه دی وی دی
 • عبدالرضا منتظری و مهران قاسمی
 • برای داوطلبان گروه ریاضی مناسب است.

ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر

ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر – داوطلبان گروه ریاضی درس‌های تخصصی نسبتا دشواری دارند. این داوطلبان باید برای کسب یک رتبه مناسب، تراز درس‌های تخصصی خود را بالا ببرند. یکی از دروس دشوار گروه ریاضی که ضریب آن نیز اهمیت بسیار زیادی برای داوطلبان دارد، ریاضی است.

 حرف آخر و استاد منتظری برای کمک به داوطلبان گروه ریاضی، پکیج‌های متنوعی را برای داوطلبان آماده کرده است. یکی از پکیج‌های مهم ریاضی برای داوطلبان، ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر است.

ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر توسط استاد منتظری و استاد قاسمی تدریس می‌شود. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن دقت کنید، مبحثی بودن این پکیج است.

ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر چند مبحث مشخص را به طور کامل و با استفاده از انیمیشن و تصویرسازی به داوطلبان آموزش می‌دهد. شما می‌‌توانید در این پکیج تمامی مباحث تدریس شده را با تسلط کامل آموزش ببینید.

سوالات ریاضی در کنکور سراسری

 • ✍️ تعداد سوالات ریاضی در کنکور: ۵۵ سوال
 • ضریب درس: برای هر زیرگروه متفاوت است
 • سوالات از شماره ۱۰۱ الی ۱۵۵ در دفترچه تخصصی
 • ⏱️ مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: ۸۵ دقیقه
 • ⏰ مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف

 • زیرگروه ۱: ضریب ۴
 • زیرگروه ۲: ضریب ۴
 • زیرگروه ۳: ضریب ۳

بودجه بندی ریاضی جامع ۱ برای گروه ریاضی

همان طور که می‌دانید موسسه حرف آخر تمامی مباحث و مفاهیم ریاضی را در پکیج‌های متنوع این مجموعه آموزش می‌دهد. بودجه بندی ریاضی بر اساس سوالات و مفاهیم ریاضی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. با توجه به مباحثی که شما در ریاضی ۱ مطالعه خواهید کرد، بودجه بندی ریاضی جامع ۱ به صورت زیر خواهد بود:

 • مثلثات: ۳ سوال
 • تابع: ۲ سوال
 • معادله و نامعادله: ۲ سوال
 • تابع نمایی و لگاریتم: ۱ سوال
 • مجموعه، الگو و دنباله: ۲ سوال

ویژگی‌های پکیج ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی

 • آموزش تمامی مباحث با استفاده از انیمیشن‌
 • آموزش روش‌های خاص توسط استاد عبدالرضا منتظری و استاد مهران قاسمی
 • آموزش ریاضی با استفاده از الگوها و روش‌های ابتکاری استاد منتظری
 • حجم زمانی مناسب و کامل بودن مطالب
 • و …

ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر

داوطلبان گروه ریاضی در پکیج ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر مباحث زیر را مطالعه می‌کنند:

ترکیب و اعمال جبری توابع

 • موضوع: ماشین ترکیب دو تابع
 • تدریس توسط استاد: ۸۷ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۴۸ ساعت
 • موضوع: تعیین دامنه و ضابطه ترکیب دو تابع اعمال جبری روی توابع
 • تدریس توسط استاد: ۹۴ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۶۰ ساعت

تبدیل توابع

 • موضوع: تبدیل توابع
 • تدریس توسط استاد: ۱۳۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۲۲۱ ساعت

تابع درجه ۲

 • موضوع: نامعادلات خطی، نمودار تابع درجه دو
 • تدریس توسط استاد: ۸۴ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۴۳ ساعت

ریاضی جامع ۱ حرف آخر

 • موضوع: حل معادله درجه دو، تعیین علامت عبارات درجه دو، حل نامعادله درجه دو
 • تدریس توسط استاد: ۸۱ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۷ ساعت
 • موضوع: نقش ریشه و راس تابع درجه ۲
 • تدریس توسط استاد: ۹۷ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۶۵ ساعت
 • موضوع: ریشه‌ها، سیبا، دلتا
 • تدریس توسط استاد: ۳۴ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۵۸ ساعت
 • موضوع: برد و معکوس تابع درجه دو
 • تدریس توسط استاد: ۹۵ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۶۲ ساعت
 • موضوع: تشکیل معادله درجه دو P و S دومین کاربرد ، الگویابی درجه دو و درجه یک
 • تدریس توسط استاد: ۱۱۱ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۸۸ ساعت

معادلات و نامعادلات

 • موضوع: الگوی تعیین علامت، الگوی عدالت
 • تدریس توسط استاد: ۸۳ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۴۱ ساعت
 • موضوع: معادلات گویا
 • تدریس توسط استاد: ۷۳ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۲۴ ساعت
 • موضوع: مسائل کاربردی معادلات گویا
 • تدریس توسط استاد: ۷۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۱۹ ساعت
 • موضوع: معادله گنگ
 • تدریس توسط استاد: ۷۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۱۹ ساعت

قدر مطلق

 • موضوع: قدر مطلق از نگاه فاصله، حل معادلات قدر مطلقی به کمک تعریف
 • تدریس توسط استاد: ۸۹ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۵۱ ساعت
 • موضوع: روش ناحیه‌بندی، تعریف، هندسی
 • تدریس توسط استاد: ۱۰۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۷۰ ساعت
 • موضوع: نمودار توابع قدر مطلقی
 • تدریس توسط استاد: ۶۶ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۱۲ ساعت

تابع جز صحیح

 • موضوع: مفهوم و ویژگی‌های جز صحیح، اعمال روی بازده‌ها
 • تدریس توسط استاد: ۹۵ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۶۱ ساعت

ریاضی جامع ۱ حرف آخر

 • موضوع: نمودار توابع جزء صحیح
 • تدریس توسط استاد: ۷۴ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۲۶ ساعت

تابع یک به یک و وارون

 • موضوع: تابع یک به یک و مفهوم وارون پذیری
 • تدریس توسط استاد: ۷۲ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۲۲ ساعت
 • موضوع: معکوس تابع
 • تدریس توسط استاد: ۶۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۰۲ ساعت
 • موضوع: ریشه و توان، معادلات نمایی
 • تدریس توسط استاد: ۱۰۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۷۰ ساعت

لگاریتم

 • موضوع: لگاریتم و روابط آن
 • تدریس توسط استاد: ۱۰۶ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۸۰ ساعت
 • موضوع: نمودار توابع نمایی و لگاریتمی
 • تدریس توسط استاد: ۹۳ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۵۸ ساعت
 • موضوع: معادلات و نامعادلات لگاریتمی
 • تدریس توسط استاد: ۹۱ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۵۵ ساعت
 • موضوع: کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی
 • تدریس توسط استاد: ۸۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۶ ساعت

مثلثات

 • موضوع: روابط مثلثاتی ( از همه چیز درباره α تا اول نگاه از مقابل به دایره مثلثاتی)
 • تدریس توسط استاد: ۹۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۵۳ ساعت
 • موضوع: روابط مثلثاتی (نگاه از مقابل به دایره مثلثاتی تا ابتدای همه چیز درباره ۲α)
 • تدریس توسط استاد: ۵۱ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۸۶ ساعت
 • موضوع: روابط مثلثاتی (همه چیز درباره ۲α)
 • تدریس توسط استاد: ۸۰ ساعت
 • موضوع: معادلات مثلثاتی
 • تدریس توسط استاد: ۷۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۰۵ ساعت

تابع

 • موضوع: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن
 • تدریس توسط استاد: ۸۸ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۵۰ ساعت

ریاضی جامع ۱ حرف آخر

 • موضوع: دامنه و برد توابع
 • تدریس توسط استاد: ۴۵ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۷۷ ساعت

ریاضی جامع ۱ حرف آخر

 • موضوع: انواع تابع و تساوی دو تابع
 • تدریس توسط استاد: ۱۱۴ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۹۳ ساعت
 • موضوع: یکنوایی توابع
 • تدریس توسط استاد: ۱۰۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۷۰ ساعت

ریاضی جامع ۱ حرف آخر

 • موضوع: تابع متناوب
 • تدریس توسط استاد: ۵۶ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۹۵ ساعت

الگو و دنباله حسابی و هندسی

 • موضوع: الگوهای خطی و غیر خطی
 • تدریس توسط استاد: ۶۶ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۱۲ ساعت

ریاضی جامع ۱ حرف آخر

 • موضوع: دنباله عددی (حسابی)
 • تدریس توسط استاد: ۱۰۷ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۸۲ ساعت

ریاضی جامع ۱ حرف آخر

 • موضوع: دنباله هندسی
 • تدریس توسط استاد: ۱۱۷ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۹۹ ساعت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره و خرید محصول

سبد خرید
به بالای صفحه بردن