,

زیست شناسی دوازدهم حرف آخر

۷۹۰,۰۰۰تومان

 • 5 حلقه دی وی دی
 • مدرس دپارتمان زیست حرف آخر
 • 30 ساعت آموزش و حل تست

زیست شناسی دوازدهم حرف آخر

همان طور که می‌دانید سوالات زیست شناسی در کنکور سراسری از سه پایه زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم تشکیل شده است. حرف اخر زیست شناسی دوازدهم حرف آخر را با توضیح تمامی مفاهیم و مطالب در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

داوطلبان می‌توانند با استفاده از زیست شناسی دهم حرف آخر که توسط استاد شاکری، استاد شعبانی و دپارتمان زیست حرف اخر تهیه شده است بهترین عملکرد را در این پایه از زیست شناسی در کنکور داشته باشند.

زیست شناسی کنکور برای داوطلبان گروه تجربی

 • ✍️ تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور: ۵۰ سوال
 • ✍️ ضریب درس: با توجه به زیر گروه‌ها متفاوت است
 • ⏱️ مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور: ۳۶ دقیقه
 • ⏰ مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه

ضریب زیست شناسی برای زیر گروه‌های مختلف

 • زیر گروه ۱: ضریب ۴
 • زیر گروه ۲: ضریب ۴
 • زیر گروه ۳: ضریب ۲
 • زیر گروه ۴: ضریب ۲
 • زیر گروه ۵: ضریب ۲

بودجه بندی زیست شناسی پایه دوازدهم

زیست شناسی پایه دوازدهم از ۱۶ سوال در کنکور سراسری تشکیل شده است. این بدین معنی است که داوطلبان با پاسخگویی به این سوالات می‌توانند یک تراز ۳۲ درصدی از این پایه کسب کنند. بودجه بندی ۸ فصل زیست شناسی پایه دوازدهم به صورت زیر است:

 • فصل اول مولکول‌های اطلاعاتی: ۲ سوال
 • فصل دوم جریان اطلاعات در یاخته: ۴ سوال
 • فصل سوم انتقال اطلاعات در نسل‌ها: ۳ سوال
 • فصل چهارم تغییر در اطلاعات وراثتی: ۱ سوال
 • فصل پنجم از ماده به انرژی: ۱ سوال
 • فصل ششم از انرژی به ماده: ۲ سوال
 • فصل هفتم فناوری‌های نوین زیستی: ۱ سوال
 • فصل هشتم رفتارهای جانوران: ۲ سوال

ویژگی‌های زیست شناسی دوازدهم حرف آخر

 • تدریس تمامی مفاهیم زیست شناسی پایه دوازدهم
 • ایجاد نقشه راه برای مطالب سخت و دشوار پایه دوازدهم
 • تدریس به صورت پرسش و پاسخ
 • تحلیل خط به خط کتاب درسی
 • آموزش با استفاده از انیمیشن و تصاویر
 • حل سوال‌ها و تست‌های مربوط به پایه دوازدهم زیست شناسی
جلسه ۱
 • موضوع: بررسی جانداران و RNA و DNA – مورد مطالعه گریفیت
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۳۵ دقیقه
جلسه ۲
 • موضوع: گریفیت ناراحت بود + ایوری
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۸۰ دقیقه
جلسه ۳
 • موضوع: ساختار نوکلئیک اسیدها و تلاش برای کشف DNA ساختار مولکول
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۳۵ دقیقه
جلسه ۴
 • موضوع: دخالت نوکلئوتیدها در واکنش‌ها، روش‌های همانندسازی و آزمایش مزلسون و استال
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۴۰ دقیقه
جلسه ۵
 • موضوع: همانندسازی DNA
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۶
 • موضوع: ساختار اول، دوم، سوم و چهارم پروتئین‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۵ دقیقه
جلسه ۷
 • موضوع: آنزیم‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۵ دقیقه
جلسه ۸
 • موضوع: تست‌های مروری و جامع فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۲۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: – دقیقه
جلسه ۹
 • موضوع: فصل دوم – رونویسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۱۰
 • موضوع: داستان بالگرد و مراحل رونویسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۵ دقیقه
جلسه ۱۱
 • موضوع: تست‌های رونویسی بلوغ و mRNA
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۸۰ دقیقه
جلسه ۱۲
 • موضوع: شدت رونویسی و تست‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه
جلسه ۱۳
 • موضوع: معرفی انواع RNA و عوامل لازم در ترجمه
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۵ دقیقه
جلسه ۱۴
 • موضوع: مراحل ترجمه و تست‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۳۰ دقیقه
جلسه ۱۵
 • موضوع: سرنوشت پروتئین‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۵ دقیقه
جلسه ۱۶
 • موضوع: شدت پروتئین‌سازی و تست‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه
جلسه ۱۷
 • موضوع: تنظیم بیا ژن و تست‌های مروری و جامع
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۲۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۵ دقیقه
جلسه ۱۸
 • موضوع: فصل پنجم – از ابتدا فصل تا ابتدا گلیکولیز
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۱۹
 • موضوع: از ابدای گلیکولیز تا ابتدای کربس
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۲۰
 • موضوع: از ابتدای کربس تا ابتدای تخمیر
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه
جلسه ۲۱
 • موضوع: از ابتدای تخمیر تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۲۲
 • موضوع: فصل ششم – گفتار ۱
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۲۳
 • موضوع: از ابتدای گفتار ۲ تا ابتدای تست‌های فتوسنتز (مراحل نوری)
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۵ دقیقه
جلسه ۲۴
 • موضوع: از ابتدای تست‌های فتوسنتز (مراحل نوری) تا ابتدای گیاهان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۵ دقیقه
جلسه ۲۵
 • موضوع: از ابتدای گیاهان تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۲۶
 • موضوع: از ابتدای گیاهان تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۲۷
 • موضوع: فصل هفتم – از ابتدای گفتار ۱ تا ابتدای انتقال ژن به جاندار دیگر
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه
جلسه ۲۸
 • موضوع: فصل هفتم – از ابتدای انتقال ژن به جاندار دیگر تا انتهای گفتار ۱
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۵ دقیقه
جلسه ۲۹
 • موضوع: از ابتدای گفتار ۲ تا ابتدای کاربرد زیست فناوری در کشاورزی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۵ دقیقه
جلسه ۳۰
 • موضوع: از ابتدای کاربرد زیست فناوری در کشاورزی تا انتهای فصل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه
جلسه ۳۱
 • موضوع: فصل هستم – گفتار ۱
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۵۰ دقیقه
جلسه ۳۲
 • موضوع: گفتار ۲
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۵۰ دقیقه
جلسه ۳۳
 • موضوع: گفتار ۳
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۵۰ دقیقه
جلسه ۳۴
 • موضوع: شناخت- ژنتیک DNA و RNA
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه
جلسه ۳۵
 • موضوع: همانندسازی DNA
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه
جلسه ۳۶
 • موضوع: سرنوشت پرووتئین‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه
جلسه ۳۷
 • موضوع: شناخت و روابط ژن‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۳۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه
جلسه ۳۸
 • موضوع: معرفی سانتریول و انواع تقسیم و بررسی دقیق اینترفاز
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۱۰ دقیقه
جلسه ۳۹
 • موضوع: میتوز
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه
جلسه ۴۰
 • موضوع: سرطان + تست‌های میتوز و سرطان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه
جلسه ۴۱
 • موضوع: میوز و تولید مثل جنسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه
جلسه ۴۲
 • موضوع: مسائل گامت‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه
جلسه ۴۳
 • موضوع: مفاهیم پایه
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه
جلسه ۴۴
 • موضوع: مسائل گروه خونی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه
جلسه ۴۵
 • موضوع: انواع صفات + مفاهیم و مسائل بیماری‌های
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۴۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه
جلسه ۴۶
 • موضوع: رنگ‌های دانه ذرت و مسائل آن
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه
جلسه ۴۷
 • موضوع: تغییر در ماده وراثتی جانداران
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۲۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه
جلسه ۴۸
 • موضوع: تغییر در جمعیت تا انتها آمیزش غیر تصادفی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۴۹
 • موضوع: عوامل حفظ کننده تنوع جمعیت
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۵۰ دقیقه
جلسه ۵۰
 • موضوع: تغییر در گونه
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه
جلسه ۵۱
 • موضوع: شناخت مفهوم گونه و گونه زدایی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۳۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۱۰ دقیقه
جلسه ۵۲
 • موضوع: گیاهی – قدمه تا ابتدای کربوهیدارت‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۸۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه
جلسه ۵۳
 • موضوع: کربوهیدارت‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۶۵ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه
جلسه ۵۴
 • موضوع: لیپیدها و نوکلئیک اسیدها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۷۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۷۰ دقیقه
جلسه ۵۵
 • موضوع: پروتئین‌ها و ATP
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه
جلسه ۵۶
 • موضوع: غشا پلاسمایی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۴۵ دقیقه
جلسه ۵۷
 • موضوع: عبور و مرور مواد از غشا
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۴۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۵۰ دقیقه
جلسه ۵۸
 • موضوع: اسکلت سلولی، هسته و شناخت مفاهیم هاپلوئید، دیپلوئید
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه
جلسه ۵۹
 • موضوع: شبکه آندوپلاسمی و سرنوشت پروتئین‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه
جلسه ۶۰
 • موضوع: شبکه آندوپلاسمی و سرنوشت پروتئین‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه
جلسه ۶۱
 • موضوع: لیزوزوم، میتوکندری کلروپلاست و واکوئل
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۶۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه
جلسه ۶۲
 • موضوع: دیواره و لان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۴۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۶۰ دقیقه
جلسه ۶۳
 • موضوع: بافت‌های گیاهی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۴۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه
جلسه ۶۴
 • موضوع: ساختارهای نخستین
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۶۵
 • موضوع: ساختارهای پسین
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۱۰ دقیقه
جلسه ۶۶
 • موضوع: تغذیه گیاهی و جانداران موثر در آن
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۰۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۴۰ دقیقه
جلسه ۶۷
 • موضوع: انتقال مواد در گیاهان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۳۰ دقیقه
جلسه ۶۸
 • موضوع: نگهبان روزنه و حرکت شیره خام و پرورده در گیاه
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۶۹
 • موضوع: تولید مثل غیر جنسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۲۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه
جلسه ۷۰
 • موضوع: تولید مثل جنسی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۳۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۰۰ دقیقه
جلسه ۷۱
 • موضوع: تکامل دانه و رویش آن
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۹۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۹۰ دقیقه
جلسه ۷۲
 • موضوع: انواع میوه و طول عمر گیاهان
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه
جلسه ۷۳
 • موضوع: هورمون‌های گیاهی
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۵۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه
جلسه ۷۴
 • موضوع: پاسخ‌های گیاهی به محرک‌ها
 • زمان مشاهده فیلم و تعلیم: ۱۱۰ دقیقه
 • کتاب الگو + درسی: ۱۲۰ دقیقه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زیست شناسی دوازدهم حرف آخر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره و خرید محصول

سبد خرید
به بالای صفحه بردن