,

فیزیک دوازدهم حرف آخر

۱,۳۷۰,۰۰۰تومان

 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • 8 حلقه دی وی دی
 • 35 ساعت آموزش و حل تست

فیزیک دوازدهم حرف آخر

فیزیک دوازدهم حرف آخر – یکی دیگر از پکیج‌ های حرف آخر که محبوبیت زیادی مابین داوطلبان گروه تجربی و ریاضی دارد، فیزیک دوازدهم حرف آخر است. این پکیج توسط استاد پیمان کامیار تهیه شده است

و بدون شک یکی از کامل‌ترین پکیج‌ های فیزیک دوازدهم است. همان طور که می‌دانید فیزیک پایه دوازدهم در مقایسه با فیزیک دهم و یازدهم بسیار دشوارتر است.

بسیاری از داوطلبان فیزیک دوازدهم را کامل متوجه نمی‌شوند. بنابراین تمامی مفاهیم و مطالب آن را حفظ می‌کنند. همین موضوع موجب می‌شود که داوطلبان در روز کنکور تمامی این مباحث را فراموش کنند.

حرف آخر و استاد کامیار برای این مشکل یک راه‌حل مناسب ارائه داده است. داوطلبان و دانش‌آموزان گروه ریاضی و تجربی به راحتی می‌توانند از پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر برای فیزیک پایه دوازدهم استفاده کنند.

فیزیک کنکور برای داوطلبان گروه تجربی

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور: ۳۰ سوال
 • ضریب درس: با توجه به زیر گروه‌ها متفاوت است
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: ۳۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۷۲ ثانی

بودجه بندی فیزیک نظام جدید تجربی

داوطلبان و دانش‌آموزان گروه تجربی باید در کنکور سراسری با توجه به منابع نظام جدید به سوالات فیزیک پاسخ دهند. سوالات فیزیک نظام جدید از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

 • فیزیک پایه دهم: ۸ سوال
 • فیزیک پایه یازدهم: ۹ سوال
 • فیزیک پایه دوازدهم: ۱۳ سوال

فیزیک کنکور برای داوطلبان گروه ریاضی

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور: ۴۵ سوال
 • ضریب درس: با توجه به زیر گروه‌ها متفاوت است
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: ۵۵ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه

بودجه بندی فیزیک نظام جدید ریاضی

داوطلبان و دانش‌آموزان گروه ریاضی باید در کنکور سراسری با توجه به منابع نظام جدید به سوالات فیزیک پاسخ دهند. سوالات فیزیک نظام جدید از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

 • فیزیک پایه دهم: ۱۲ سوال
 • فیزیک پایه یازدهم: ۱۳ سوال
 • فیزیک پایه دوازدهم: ۲۰ سوال

مزایای پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر

 • آموزش به صورت مفهومی و شهودی
 • استفاده از تصاویر و انیمیشن
 • استفاده از الگوهای خاص برای حل مسائل
 • استفاده از نقشه راه
 • حل تست‌های کنکور در سال‌های اخیر
 • آموزش تمامی مفاهیم و مطالب فیزیک پایه دوازدهم
 • تبدیل تعداد زیادی از فرمول‌ها به یک الگو و نقشه راه

(پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر شامل ۴ پکیج مجزای فیزیک موج و اتمی، فیزیک نوسان، فیزیک دینامیک و فیزیک سینماتیک است)

✅ فیزیک موج اتمی هسته‌ای
 • معرفی موج
 • سرعت انتشار موج
 • نقش موج
 • موج‌های الکترومغناطیس
 • صوت
 • بازتاب امواج
 • شکست نور
 • تداخل امواج
 • ریسمان مرتعش
 • لوله‌های صوتی
 • فیزیک اتمی
 • کوانتوم و طیف
 • مدل‌های اتمی
 • اثرفتوالکتریک
 • فیزیک هسته‌ای – پایداری
 • واکنش‌های هسته‌ای
✅ فیزیک نوسان
 • نوسان ساده – جلسه اول
 • نوسان ساده – جلسه دوم
 • نوسان ساده – جلسه سوم
 • نوسان ساده – جلسه چهارم
 • نوسان ساده – جلسه پنجم
✅  فیزیک دینامیک
 • قوانین نیوتن
 • تکانه
 • کشسانی
 • نیروی گرانش
 • اصطکاک
 • تعادل و شتاب
 • قرقره‌ها و مسایل چند جسمی
 • سینماتیک حرکت دایره‌ای
 • دینامیک دایره‌ای – قسمت اول
 • دینامیک دایره‌ای- قسمت دوم
✅ فیزیک سینماتیک
 • مبانی مبانی برای فیزیک
 • مفاهیم اولیه
 • حرکت یکنواخت
 • حرکت با شتاب ثابت
 • حرکت با شتاب متغیر
 • نمودار شتاب
 • سینماتیک سقوط آزاد
جلسه ۱
 • موضوع: سینماتیک (جلسه صفر)
 • تدریس توسط استاد: ۵۷ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۹۰ ساعت
جلسه ۲
 • موضوع: سینماتیک (جلسه اول)
 • تدریس توسط استاد: ۹۱ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۷ ساعت
جلسه ۳
 • موضوع: سینماتیک (جلسه دوم)
 • تدریس توسط استاد: ۶۹ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۰۴ ساعت
جلسه ۴
 • موضوع: سینماتیک (جلسه سوم)
 • تدریس توسط استاد: ۹۱ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۷ ساعت
جلسه ۵
 • موضوع: سینماتیک (جلسه چهارم)
 • تدریس توسط استاد: ۷۶ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۱۴ ساعت
جلسه ۶
 • موضوع: سینماتیک (جلسه پنجم)
 • تدریس توسط استاد: ۵۹ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۸۹ ساعت
جلسه ۷
 • موضوع: سینماتیک (جلسه ششم)
 • تدریس توسط استاد: ۵۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۷۵ ساعت
جلسه ۸
 • موضوع: سینماتیک (جلسه هفتم)
 • تدریس توسط استاد: ۸۸ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۲ ساعت
جلسه ۹
 • موضوع: تثبیت و تسلط بر سینماتیک
 • تدریس توسط استاد: – ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: – ساعت
جلسه ۱۰ – مناسب برای داوطلبان گروه ریاضی
 • موضوع: سینماتیک (جلسه هشتم)
 • تدریس توسط استاد: ۱۰۴ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۲۳۰ ساعت
جلسه ۱۱
 • موضوع: دینامیک (جلسه اول)
 • تدریس توسط استاد: ۱۴۵ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۲۴۵ ساعت
جلسه ۱۲
 • موضوع: دینامیک (جلسه دوم)
 • تدریس توسط استاد: ۱۵۵ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۲۳۰ ساعت
جلسه ۱۳
 • موضوع: دینامیک (جلسه سوم)
 • تدریس توسط استاد: ۱۰۹ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۶۴ ساعت
جلسه ۱۴
 • موضوع: تثبیت و تسلط بر بخش دینامیک
 • تدریس توسط استاد: – ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: – ساعت
جلسه ۱۵ – مناسب برای داوطلبان ریاضی
 • موضوع: سینماتیک دایره‌ای
 • تدریس توسط استاد: ۹۴ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۵ ساعت
جلسه ۱۶ – مناسب برای داوطلبان ریاضی
 • موضوع: دینامیک دایره‌ای قسمت اول
 • تدریس توسط استاد: ۱۰۸ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۴۵ ساعت
جلسه ۱۷ – مناسب برای داوطلبان ریاضی
 • موضوع: دینامیک دایره‌ای قسمت دوم
 • تدریس توسط استاد: ۸۳ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۰ ساعت
جلسه ۱۸
 • موضوع: نوسان (جلسه صفر)
 • تدریس توسط استاد: ۳۸ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۵۷ ساعت
جلسه ۱۹
 • موضوع: نوسان (جلسه اول)
 • تدریس توسط استاد: ۹۴ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۴۱ ساعت
جلسه ۲۰
 • موضوع: نوسان (جلسه دوم)
 • تدریس توسط استاد: ۱۰۹ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۶۴ ساعت
جلسه ۲۱
 • موضوع: تثبیت و تسلط بر بخش نوسان
 • تدریس توسط استاد: – ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: – ساعت
جلسه ۲۲
 • موضوع: موج (جلسه اول)
 • تدریس توسط استاد: ۱۳۵ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۲۰۳ ساعت
جلسه ۲۳
 • موضوع: موج (جلسه دوم)
 • تدریس توسط استاد: ۹۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۵ ساعت
جلسه ۲۴
 • موضوع: موج (جلسه سوم)
 • تدریس توسط استاد: ۱۲۴ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۹۰ ساعت
جلسه ۲۵
 • موضوع: تثبیت و تسلط بر بخش موج
 • تدریس توسط استاد: – ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: – ساعت
جلسه ۲۶ – مناسب برای داوطلبان ریاضی
 • موضوع: پراش و تداخل امواج (جلسه چهارم)
 • تدریس توسط استاد: ۷۱ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۰ ساعت
جلسه ۲۷ – مناسب برای داوطلبان ریاضی
 • موضوع: ریسمان مرتعش، لوله‌های صوتی (جلسه پنجم)
 • تدریس توسط استاد: ۸۰ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۲۰ ساعت
جلسه ۲۸
 • موضوع: فیزیک اتمی (جلسه صفر)
 • تدریس توسط استاد: ۷۵ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۱۳ ساعت
جلسه ۲۹
 • موضوع: فیزیک اتمی (جلسه اول)
 • تدریس توسط استاد: ۸۳ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۲۵ ساعت
جلسه ۳۰ – مناسب برای داوطلبان ریاضی
 • موضوع: فیزیک اتمی اثر فتوالکتریک (جلسه دوم)
 • تدریس توسط استاد: ۸۳ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۲۵ ساعت
جلسه ۳۱
 • موضوع: فیزیک هسته‌ای (جلسه اول)
 • تدریس توسط استاد: ۹۵ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۱۴۳ ساعت
جلسه ۳۲
 • موضوع: تثبیت و تسلط بر بخش فیزیک هسته‌ای
 • تدریس توسط استاد: – ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: – ساعت
جلسه ۳۳ – مناسب برای داوطلبان گروه ریاضی
 • موضوع: فیزیک هسته‌ای واکنش‌های هسته‌ای (جلسه دوم)
 • تدریس توسط استاد: ۳۲ ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: ۷۰ ساعت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیزیک دوازدهم حرف آخر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره و خرید محصول

سبد خرید
به بالای صفحه بردن